Müfredatlar

BİRİNCİ SINIF

Birinci Yarıyıl * (Güz Dönemi)

Ders Kodu Dersin Adı T U UK UK
ENG 101 İngilizce I 3 - 3 3
NEPHAR 101 Anatomi 3 - 3 4
CHM 101 Genel Kimya 3 - 3 5
PHY 101 Fizik 3 - 3 5
MTH 133 Matematik 3 - 3 4
NEPHAR 105 Fizyoloji 3 - 3 4
TUR 101 Türk Dili I 2 - 2 2
NEPHAR 116 Histoloji 2 - 2 2
NEPHAR 118 Eczacılığa Giriş 1 - 0 1
TOPLAM KREDİ 17 30

BİRİNCİ SINIF

İkinci Yarıyıl * (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Dersin Adı T U UK UK
NEPHAR 107 Biyostatistik 2 - 2 3
NEPHAR 108 Tıbbi ve Moleküler Biyoloji 2 - 2 4
NEPHAR 109 Organik Kimya I 3 - 3 5
NEPHAR 110 Analitik Kimya I 3 - 3 4
NEPHAR 111 Analitik Kimya I Laboratuvarı - 1 1 3
TUR 102 Türk Dili II 2 - 2 2
NEPHAR 113 Patoloji 3 - 3 4
ENG 102 İngilizce II 3 - 3 3
NEPHAR 117 Sosyal Eczacılık 2 - 2 2
TOPLAM KREDİ 16 30

İKİNCİ SINIF

Üçüncü Yarıyıl* (Güz Dönemi)

Ders Kodu Dersin Adı T U UK UK
ENG 201 İngilizce III 3 - 3 3
NEPHAR 201 Analitik Kimya II 3 - 3 4
NEPHAR 202 Analitik Kimya II Laboratuvarı 1 1 1 3
NEPHAR 203 Biyokimya 3 4 3 4
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 - 2 4
NEPHAR 209 Organik Kimya II 2 - 2 2
NEPHAR 216 Farmasötik ve Tıbbi Bilgi Yönetimi 2 - 2 2
NEPHAR 210 Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji 2 - 2 3
NEPHAR 290 Staj I (yıllık) 2 - 2 4
Seçmeli Dersler (Grup I) 2 - 2 3
TOPLAM KREDİ 2 - 15 30

İKİNCİ SINIF

Dördüncü Yarıyıl* (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
NEPHAR 207 Farmasötik Botanik 2 2 2 3
NEPHAR 208 Farmasötik Botanik Laboratuvarı - 1 1 3
NEPHAR 211 Farmakoloji I 3 - 3 5
NEPHAR 212 Klinik Biyokimya 2 - 2 4
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 - 2 2
NEPHAR 215 Mikrobiyoloji 3 - 3 3
ENG 202 İngilizce IV 3 - 3 3
NEPHAR 219 Eczacılıkta İletişim Becerileri 1 - 1 2
NEPHAR 222 Eczacılıkta İlk Yardım 1 - 1 2
Seçmeli Dersler (Grup I) 2 - 2 3
TOPLAM KREDİ 15 30

ÜÇÜNCÜ SINIF

Beşinci Yarıyıl* (Güz Dönemi)

Ders Kodu Dersin Adı T U UK UK
NEPHAR 301 Farmakognozi I 2 - 2 5
NEPHAR 302 Farmakognozi I Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 303 Farmasötik Teknoloji I 3 - 3 5
NEPHAR 304 Farmasötik Teknoloji I Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 305 Farmasötik Kimya I 2 - 2 5
NEPHAR 306 Farmasötik Kimya I Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 307 Farmakoloji II 3 - 3 6
Seçmeli Dersler 2 - 2 3
TOPLAM KREDİ 15 30

ÜÇÜNCÜ SINIF

Altıncı Yarıyıl* (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Dersin Adı T U UK UK
NEPHAR 310 Farmakognozi II 2 - 2 4
NEPHAR 311 Farmakognozi II Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 312 Farmasötik Teknoloji II 2 - 2 3
NEPHAR 313 Farmasötik Teknoloji II Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 314 Farmasötik Kimya II 3 - 3 3
NEPHAR 315 Farmasötik Kimya II Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 316 Toksikoloji 3 - 3 3
NEPHAR 318 Kozmetik 2 - 2 2
NEPHAR 320 Toksikoloji Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 390 Staj II - 2 2 4
NEPHAR 319 Farmakoloji III 3 - 3 3
TOPLAM KREDİ 18 30

DÖRDÜNCÜ SINIF

Yedinci Yarıyıl* (Güz Dönemi)

Ders Kodu Dersin Adı T U UK UK
NEPHAR 400 Farmasötik Teknoloji III 3 - 3 3
NEPHAR 401 Seminer - - 0 1
NEPHAR 402 Farmakognozi III 2 - 2 3
NEPHAR 403 Farmakognozi III Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 406 Farmasötik Kimya III 2 - 2 3
NEPHAR 407 Farmasötik Kimya III Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 409 Klinik Eczacılık I 2 - 2 3
NEPHAR 411 Farmasötik Teknoloji III Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 490 Staj III (yıllık) - 2 2 4
NEPHAR 405 Farmakoloji IV 2 - 2 2
Seçmeli Dersler (Grup I, II) 2 - 2 3
TOPLAM KREDİ 17 30

DÖRDÜNCÜ SINIF

Sekizinci Yarıyıl* (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Dersin Adı T U UK UK
NEPHAR 404 Fitoterapi 2 - 2 2
NEPHAR 413 Farmasötik Teknoloji IV 3 - 3 4
NEPHAR 414 Farmasötik Teknoloji IV Laboratuvarı - 1 1 2
NEPHAR 415 Eczane Yönetimi ve Muhasebesi 2 - 2 3
NEPHAR 416 Klinik Eczacılık II 2 - 2 3
NEPHAR 417 Radyofarmasi 1 - 1 2
NEPHAR 418 Farmasötik Biyoteknoloji 1 - 1 2
NEPHAR 419 Farmasötik Bakım 1 - 1 2
NEPHAR 491 Staj IV - 1 2 4
Seçmeli Dersler (Grup I, II) 1 - 2 3
NEPHAR 420 Farmakoloji V 2 - 2 2
TOPLAM KREDİ 17 30

BEŞİNCİ SINIF

Dokuzuncu Yarıyıl* (Güz Dönemi)

Ders Kodu Dersin Adı T U UK UK
PHA 501 Mezuniyet Projesi (yıllık) 3 - 3 10
NEPHAR 502 Akılcı İlaç Kullanımı 2 - 2 2
PHA 504 Klinik Eczacılık Uygulamaları 3 - 3 6
Seçmeli Dersler x 3 2x3 - 2 x 3 4 x 3
TOPLAM KREDİ 14 30

BEŞİNCİ SINIF

Onuncu Yarıyıl* (Bahar Dönemi)

Ders Kodu Dersin Adı T U UK UK
NEPHAR 590 Staj V - 15 15 30
TOPLAM KREDİ 15 30