Akademik Personel
Prof. Dr. Sedef GİDENER
- Farmakoloji
Prof. Dr. Levent Kayrın
- Organik Kimya
Prof. Dr. Semra Erbaş
- Biyoistatistik
Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu
- Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Funda Kosova
- Klinik Biyokimya
- (Yarı Zamanlı)
Yard. Doç. Dr. Özel Yürüker
- Tıbbi ve Moleküler Biyoloji
Dr. Uğur Özkula
- Eczacılıkta İlk Yardım
- (Yarı Zamanlı)