Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz
Katılımcı, farklılıklara saygılı, öğrenci odaklı bir anlayış ile disiplinler arası eğitim vererek ve toplum sağlığına katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar ile yalnız ulusal değil uluslararası alanda da, sadece tercih edilen değil aranılan bir fakülte olmak.

Misyonumuz
Evrensel bilim ve teknolojiyi temel alarak, toplum sağlığına katkıda bulunacak tedavilerin geliştirilmesinin her aşamasında yer alabilecek, objektif düşünebilen, sorgulayan, araştıran, bilgi ve değer üreten, yaratıcı, etik ve ahlaki değerlere önem veren, nitelikli eczacılar yetiştirmek.